• اجزا و قطعات گیربکس اتوماتیک
    • 9817
    • 1

    اجزا و قطعات گیربکس اتوماتیک

    قطعات گیربکس در هماهنگی که با یکدیگر دارند می توانند به خوبی ماشین را به حرکت در اورند. اما در صورت آسیب هر کدام از این قطعات کار دیگر قطعات نیز لنگ خواهد شد و ماشین توانایی حرکتی خود را از دست خواهد داد. قطعات گیربکس را از جهت کارایی در دو بخش تقسم می

تمامی حقوق این سایت متعلق به گیربکس دهقان میباشد.